Cối trộn bê tông Sdmix

Cối trộn bê tông SDMIX

  • chuyên dùng cho các công trình thủy điện, cầu đường. Sản phẩm có thể áp dụng để khuấy trộn các hạt kích thước lớn (180mm). Các series chính bao gồm: KTSW1500/1000, KTSW1750/1250, KTSW2250/1500, KTSW3000/2000, KTSW3750/2500, KTSW4500/3000, KTSW5300/3500, KTSW6000/4000 và KTSW6750/4500.
Liên hệ 0968 500 850 Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay