Phểu chứa cát đá

Phểu chứa cát đá hay còn gọi là Phễu cốt liệu dùng để chứa cốt liệu bao gồm như : Cát, đá 1×2, đá mi….cung cấp cho trạm trộn bê tông

Phễu thông thường từ có 2 đến 5 khoang tùy theo mức độ sử dụng theo độ lớn nhỏ của trạm

Liên hệ 0968 500 850 Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay