Tấm lót cối trộn JS500, JS750, JS1000

Tấm lót cối trộn JS500, JS750, JS1000

  • JS500: tấm lót bụng 84 tấm, lót đóc 24 tấm
  • JS750: tấm lót bụng 112 tấm, lót đóc 24 tấm
  • JS1000 tấm lót bụng 126 tấm, lót đóc 24 tấm
Liên hệ 0968 500 850 Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay