Silo xi măng 30 tấn đến 200 tấn

Silo  xi măng 30 đến 200 tấn

  • Sản phẩm được sản xuất để chứa vật liệu rời như xi măng, tro bay …
  • Khả năng chứa(m3/tấn): 46/60 – 62/80 – 83/100 – 90/120 – 113/150 – 145/200
  • Vật liệu: ct3
Liên hệ 0968 500 850 Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay