Tấm lót đốc cối trộn sicoma

Tấm lót  cối trộn sicoma:

  • Sicoma Mao 1500/1000: 96 tấm lót bụng, 24 tấm lót đốc
  • Mao 3000/2000:148 tấm lót bụng, 24 tấm lót đốc, 5 tấm lót cửa xả
  • Mao 3000/2000:204 tấm lót bụng, 24 tấm lót đốc, 5 tấm lót cửa xả
Liên hệ 0968 500 850 Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay